Meestal over planten

Inleiding

Dit is mijn website met artikelen over planten. En soms over andere zaken in de natuur. Deze artikelen zijn een selektie uit de publikaties van de afgelopen tientallen jaren in D'n Haamsjeut en De Natuurgids. D'n Haamsjeut is het blad van IVN Ulestraten in Zuid-Limburg; De Natuurgids is het blad van IVN Limburg (zie de Links).

De meeste artikelen gaan over planten, heel vaak over wilde planten in onze inheemse flora. Maar ook de planten die wij eten komen aan bod zoals granen en knollen die meestal niet inheems zijn. En daarnaast gaat het bijvoorbeeld ook nog over verfplanten en af en toe schrijf ik over onderwerpen die wel over onze natuur gaan maar niet of slechts indirect over planten.

De meeste artikelen zijn gepubliceerd in Limburgse tijdschriften. Ik refereer dus regelmatig aan de toestand van de natuur in die provincie, vooral ook omdat ik tot een paar jaar geleden zelf in Zuid-Limburg vlak bij Maastricht woonde. Tegenwoordig woon ik in Midden-Brabant, in Liempde tussen Den Bosch en Eindhoven, en ook daaraan refereer ik regelmatig.

De meeste foto's op deze site zijn ook van mij en daarmee ziet u tegelijk de resultaten van een andere hobby: het fotograferen van bloemen, insecten en landschappen.

Jan van Dingenen

Recente aanvullingen:

Een serie van vier over het determineren van planten. Determineren aan de hand van bijv. de Flora van Heukels gaat bij mij praktisch altijd fout, dus verwacht niet dat u dat in deze serie leert. Maar ik denk dat u wel wat kunt leren óver het determineren. En bovendien gaat het laatste artikel over het determineren met behulp van de computer en dat lukt mij wel! En waarschijnlijk lukt dat u ook. Tenminste als u daar behoefte aan hebt.

- 96. Determineren van planten - 1. De namen

- 97. Determineren van planten - 2. Flora boeken

- 98. Determineren van planten - 3. Opzoeken van papier

- 99. Determineren van planten - 4. Computer zoeken

Heel anders zijn de andere aanvullingen. De eerste gaat over een boktor, een insect dus. Insecten en planten zijn sterk van elkaar afhankelijk, dus ik noem wel vaker insecten en hun effect op planten. Maar deze keer heeft de grijze ribbelboktor de hoofrol in:

- 95. In de poppenwieg

Het 100ste artikel op deze website is zeer afwijkend want dat heb ik niet zelf geschreven. Het gaat over de zoektocht naar de bevruchting van planten, seks bij planten dus. Onze geleerden hebben er eeuwen over gedaan om dat te ontdekken terwijl de oude Grieken eigenlijk al wisten hoe het in elkar zat. De redenen om hierover niet zelf te schrijven staan aan het einde van dit 'jubileum' artikel:

- 100. Iets over de geschiedenis van de kennis van bloembestuiving

En tenslotte een artikel over de bloei van onze eik. Dat gaat eigenlijk vooral over hoe wij er in slagen allerlei dingen over het hoofd te zien. Tot ons oog er op valt:

- 101. Kijk naar de eik

Copyright

vuurvlinders

De informatie in de artikelen op deze site is uiteraard vrij beschikbaar, maar het auteursrecht op de artikelen is mijn eigendom. De artikelen of belangrijke delen eruit mogen dus niet zonder mijn toestemming worden overgenomen.

Ook op de foto's en tekeningen heb ik het auteursrecht (tenzij anders aangegeven) en ook die mogen niet zonder toestemming worden overgenomen.

Jan van Dingenen - 2010-2016