Meestal over planten

Inleiding

Dit is mijn website met artikelen over planten. En soms over andere zaken in de natuur. Deze artikelen zijn een selektie uit de publikaties van de afgelopen tientallen jaren in D'n Haamsjeut en De Natuurgids. D'n Haamsjeut is het blad van IVN Ulestraten in Zuid-Limburg; De Natuurgids is het blad van IVN Limburg (zie de Links).

De meeste artikelen gaan over planten, heel vaak over wilde planten in onze inheemse flora. Maar ook de planten die wij eten komen aan bod zoals granen en knollen die meestal niet inheems zijn. En daarnaast gaat het bijvoorbeeld ook nog over verfplanten en af en toe schrijf ik over onderwerpen die wel over onze natuur gaan maar niet of slechts indirect over planten.

De meeste artikelen zijn gepubliceerd in Limburgse tijdschriften. Ik refereer dus regelmatig aan de toestand van de natuur in die provincie, vooral ook omdat ik tot een aantal jaar geleden zelf in Zuid-Limburg vlak bij Maastricht woonde. Tegenwoordig woon ik in Midden-Brabant, in Liempde tussen Den Bosch en Eindhoven, en ook daaraan refereer ik regelmatig.

De meeste foto's op deze site zijn ook van mij en daarmee ziet u tegelijk de resultaten van een andere hobby: het fotograferen van bloemen, insecten en landschappen.

Jan van Dingenen

Recente aanvullingen:

De redactie van "De Natuurgids" vroeg mij of de lezers van het blad een verzoek mochten indienen voor een artikel over een plant naar hun keuze. Ik vond dat wel een leuke uitdaging zo lang het gaat over wilde inheemse en ingeburgerde planten. En de eerste resultaten staan nu dus op deze site en er komen er nog meer:

- 107. Grondster: plant zonder vaste verblijfplaats
Grondster is een plant van heide en andere schrale gronden met een ongebruikelijke groeiwijze en een vreemde methode om zich te verspreiden.

- 108. Wolfskers: mooi, beetje eng en zeer giftig
Wolfkers is mooi en giftig en met een slechte reputatie uit de tijd van de heksenvervolging

- 109. Bijenorchis en bijen
Bijenorchis en bijen gaat natuurlijk over orchideeën en hun samenwerking met insecten voor de bestuiving en met schimmels voor de kieming en groei. En voor mij een verrassing: de bloemen staan ondersteboven!

- 110. Goudveil, bescheiden maar kieskeurig
Goudveil is klein, onopvallend en mooi. Maar met verrassingen: de plant blijkt niet uit één, maar uit twee soorten te bestaan. En het is de eerste bloemplant in een heel nieuw biotoop!

- 111. Moesdistel, een vriendelijke distel
De Moesdistel is het buitenbeentje in de grote distel familie. Niet opdringerig of stekelig en ook niet echt onopvallend, maar je oog moet wel er op vallen.

- 112. Wolfsklauw heeft vreemde gewoonten
Wolfsklauw hebben we in vijf soorten maar allemaal zeldzaam tot zeer zeldzaam. En het zijn sporenplanten en die hebben eigen gewoonten.

- 113. Liefdegras, amourettes en bevertjes
Ik dacht dat ik een artikel over liefdegras wel aan mijn vrouw kon opdragen, maar ik bleek in een reeks oude vergissingen terecht te komen. Het 'echte' liefdegras is bevertjesgras!

Copyright

vuurvlinders

De informatie in de artikelen op deze site is uiteraard vrij beschikbaar, maar het auteursrecht op de artikelen is mijn eigendom. De artikelen of belangrijke delen eruit mogen dus niet zonder mijn toestemming worden overgenomen.

Ook op de foto's en tekeningen heb ik het auteursrecht (tenzij anders aangegeven) en ook die mogen niet zonder toestemming worden overgenomen.

Jan van Dingenen - 2010-2018